Lindenborg Å (Louisendal – udløb)

Lindenborg å administreres på dette stykke hovedsageligt af Nordjysk Lystfiskeriforening og det er kun medlemmer som har fiskeret ved åen. Der er dog mulighed for at købe dagkort hos enkelte lodsejere langs åen b.la. ved Sejlflod-bro. Åen er 4-5 meter bred og har en jævn strøm. Den er fra Louisendal til udløbet i Limfjorden reguleret det meste af vejen, men der findes dog enkelte sving undervejs. Bunden er blandet sand/småsten med en masse store grødepuder, som giver mange gode skjulesteder for fiskene, ligesom der på stykket er en masse høller. Der kan med succes både orme- spinne- og fluefiskes i åen. Dog kan spinnefiskeriet besværliggøres en del om sommeren pga. de mange store grødepuder.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Thomas Winther Larsen
Storvorde/Sejlflod-stykket: Kør fra Aalborg ad vej 595 mod Egense til man krydser Lindenborg å. Lige efter åen drejer man til højre og er nu ved Storvorde-broen, hvor der er P-pladser i højre side af vejen. Vil man videre til Sejlflod-broen følger man blot åen opstrøms til man kommer til broen. Her er der P-pladser ved NL's hytte. Louisendal-stykket: Kør fra Aalborg af vej 595 mod Egense og følg skiltningen til Storvorde. I Storvorde kører man mod Gudumholm og derfra til højre ad Torsbrovej mod Gudumlund hvor man drejer til højre mod Gudum. Umiddelbart herefter kommer man til åen, og her er der P-plads i højre side af vejen. Følges åen opstrøms gennem en granskov kommer man til Louisendal-stykket.
Reporter : Thomas Winther Larsen
E-mail : winther-larsen@mail.dk
Jeg er 33 år og dyrker mest spinne- og bundsnørefiskeri i åen og ved kysten. Jeg er så småt begyndt på fluefiskeriet også. Jeg fisker mest i Sæby å og ved kysten omkring Sæby.