Linding Å (udløb ved Varde Å – Yderik)

Ca. 12 km fiskestræk fra Yderik bro til Udløb i Varde å. Åen er ved Yderik 1,5 til 2 m bred. Ved udløbet i Varde å er bredden 2,5 til 3,5 m. Åen, der har et utal af slyngninger, har mange steder fin grusbund med lavt, men hurtigtstrømmende vand, som giver fine gydebetingelser for både laks og havørreder. Åen er en af Danmarks eneste uregulerede åer. Desuden er der ingen dambrug langs åen. Langs Linding å er der derfor stadig en helt enstående flora og fauna. Vær opmærksom på, at der kun må kun fiskes med kunstagn i Linding å. Dog må medlemmers børn under 12 år ifølge med medlemmet fiske med orm. Der kan bl.a. købes dagkort ved Knæk og Bræk i Kræmmergade. Dagkort koster 90 – Børn under 12 kan ifølge kortholdere fiske gratis. Kontakt evt. formand Jan Porsgaard – 75 22 47 40. Husk laksen er total fredet!

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Daniel Lindvig
1. Parkering ved Yderikbro. Fra Varde køres der øst ud af byen til Sig. I Sig drejes der til venstre mod Horne. Ca. 2 km uden for Thorstrup (ligger på vejen til Horne) drejes der til højre mod Tistrup. Ca. en halv km oppe af vejen ligger parkerings pladsen på højre hånd. 2. Parkering ved Udløbet: Fra Varde køres der mod Sig. I Sig drejes der til venstre mod Karlsgårdeværket. Lige inden man passerer Vestbæk er der en parkeringsplads ned til venstre lige ved grødefanget i åen. Herfra kan man følge Vesterbæk om til udløbet.
Reporter : Daniel Lindvig
E-mail : DeinerL@sol.dk
Ingen beskrivelse endnu