Næshoved

Vadefiskeri på forholdsvis lavvandet stræk. Bundforholdende er afvekslende med mange ålegræsbælter og masser af rejer og tanglopper. Fiskeri med let grej kan her anbefales. Fiskeri fra pynten og sydpå.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra Rudkøbing på Langeland køres nordpå ad vej 305. Kør gennem Tullebølle og ved Frellesvig drejes til venstre ved en stor gård på højre hånd. Man følger vejen lige ud gennem den skov som Pæregård ligger nord for. For enden af vejen Snagstræde er der en lille vendeplads. Her fra spadseres mod venstre ud mod Næshoved ca. 600 meter. 
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.