Navet – Bag Bjerget

Navet – Bag Bjerget. God strækning for vadefiskeri med bund der varierer mellem sand/ler og flintesten. På Navspidsen går en lille pynt ud hvor der er nogle fine skrænter med sten og muslinger. Gode muligheder for både vandrefisk og grønlændere. Da det er et brakvandsområde kan der i perioder være mange grønlændere.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Mikkel Christensen
Kør til Sebbersund ad Løgstørvej drej ind til Sebbersund ad Brogade. Fortsæt et par 100 meter og drej til højre ved busstoppestedet. Og fortsæt ad Fælledvej, drej til venstre ved Navet og parker ved det lille landingssted. Gå de sidste 100 meter til Navet.
Reporter : Mikkel Christensen
E-mail : mikkel_christensen@yahoo.dk
Allround fisker årgang 1975.Fisker primært efter havørred på kysten med spin eller flue. Derudover fisker jeg en del fra jolle i Limfjorden efter sild og hornfisk når der er sæson for det. Når tiden er til det bliver det også til lidt sø og å fiskeri efter gedde og ørred.