Steelhead

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Oncorhynchus Mykiss)

Beskrivelse
“Steelhead” er den amerikanske betegnelse for den havvandrende form af regnbueørreden. En pendant til vor egen havørred. Se under regnbueørred.

Fangstmetode
Se under regnbueørred.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.