Ørum/Rohden Å

En lille hyggelig å med gode naturlige sving. Der er en tæt bevoksning af skov som gør det svært og spændene at fiske der. Udover skov er der også partier med bløde brinker, som efter kraftig regnvejr kan være farlige, så pas på og tænk dig om. Åen varierer mellem lange stræk med lavt vand og gode sving med dybe høller. Fisk er der normalt mange af, men ikke alle når målet. Men der tages jævnligt pæne regnbuer og gode bækørreder. Fra slut juli til fredningen tages der tit gode havørreder, hvilket er spændende i den lille å. Sammensætningen af fisk er nok 45 % regnbuer, 45% bækørreder og 10% Havørreder.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Peder Rasmussen
Midt mellem Vejle og Hedensted er der et vejkryds. En vej mod Hornstup og motorvejen og en vej mod Julsminde. Kør her mod Julsminde, og følg vejen og du kommer lige til åen. Du kører over en bro med et stort dambrug på højre hånd. Der er en rasteplads lidt før broen, ellers kan man parkere uden for dambruget ved at fortsætte over broen, og dreje ind af første vej på højre hånd.
Reporter : Peder Rasmussen
E-mail : pra@sol.dk
Er primært å - og kystfisker omkring Vejle. Er medlem af VSF og går derfor en del ved Vejle- og Rohden Å.Jeg er lige begyndt at få smag for søfiskeriet men er ikke kommet ordentligt igang endnu.Når tid og pengene tillader det tager jeg en tur på det gule men ellers dyrkes dybtvands fiskeriet i Lillebælt.