Pøt Strand

Stedet er meget besøgt, og er et godt sted for kystfiskeri uden at skulle vadefiske. Her er gode badekar med mulighed for en god havørred fra de store sten ved kyststrækket. Bunden varierer meget inden for dette område fra ren sand til sten. Der er envidere mange store sten ude i vandet. Vadefiskeri er muligt, men det skal ske med største varsomhed, da bunden ikke alle steder er stabil og vanddybden hurtigt stiger. Se evt. Kørselsvejledning.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Morten Larsen
Fra Horsens mod glud/Juelsminde. I Glud kører du mod Østrup og Pøt, og drejer til højre mod Over Sønderby. Inden Over Sønderby skal du dreje til venstre ad Pøtvej. Følg Pøtvej til enden, hvor du finder gode parkeringsmuligheder. Der kan fiskes umiddelbart neden for parkeringsområdet og til begge sider. Du skal ned af en meget stejl sti for at komme til vandet.
Reporter : Morten Larsen
E-mail : m.rye@larsen.mail.dk
Jeg er årgang 65 og har fisket siden mit 14. år.I mange år var det udelukkende å sø og mose men efter at jeg er flytte fra det midtjyske til Horsens er det nu kystområderne i nærheden der trækker mest.Det bliver til flere ture om ugen´ gerne i selskab med mine to sønner eller en kolega hvor vi vadefisker efter havørred og Hornfisk.