Skiveren

Vadefiskeri. Spinne- og fluefiskeri efter havørred. I perioder kan der være mange hornfisk. Meget vekslende bund med ålegræs og muslingebanker samt mange store/meget dybe “badekar”. Fisk grundigt i områderne omkring “badekarene”. PAS PÅ VED HØJVANDE !

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Palle Bachmann
"Skiveren" ved Gandrup på strækningen mellem Aalborg - Hals. Afkørsel i Gandrup by - Skiverenvej - som følges mod syd. Hvor asfaltvejen drejer mod vest følges grusvejen mod syd til Limfjorden. Her er offentlig parkeringsforhold samt opholdsareal med borde og bænke.
Reporter : Palle Bachmann
E-mail : pb@home4.gvdnet.dk
Allround lystfisker :Kyst å sø fra båd og P&T m.m.Fisker mest med spin og medefiskeri samt "pirkefiskeri". Medlem af :"Snøren" - Gug/Aalborg : Havfiskeri"Pirken" - Alborg : Å/havfiskeri m.m."Sæby Å " - Sæby : Å fiskeri"Voer/Gerå - Å fiskeriFisker meget efter havørred i :Voer/Gerå -er lokalrapportør i noget af denne forenings fiskevand.Meget af fiskeriet i Voerå/Gerå er i følge med medlemmer. Sæby å Lekenfelt å samt Ryå.Fisker ligeledes meget på kysten (efter havørred/hornfisk)omkring Limfjorden ved Aalborg og Marriagerfjord.Specielt i perioden fra Dec. til April.Jeg har egen båd som benyttes når der er godt vejr både til havs i fjorde samt på søer.