Sorthat

Fiskeriet ved Sorthat hører med til favoriterne på dette stræk. Husk at fiske godt igennem ude på det store rev da der ofte går nogle tunge drenge rundt derude. En god sydvestlig vind er nu det bedste på denne plads. Bugten er der hvor der er godt med føde. Ofte tages der fisk her over de berømte 5 kilo. Jeg har selv taget en på 5,3 kilo og en på 6,0 kilo. Husk: HELÅRSFREDNING VED BLYKOBBE ÅEN ved Baggeå 16/9-16/1. Husk fredning af farvede fisk frem til den 1/3.

Lokalrapportør :Bob Hampe
Fra Rønne køres ad vej 159 mod Hasle. Fra vej 159 køres til venstre mod Sorthat/Muleby. Efter 2-3 km drejes til venstre ad Havvej. Kør ca 1.km. så når man havet der hvor man kan fiske på dette stykke. Grænsen for helårsfredningen starter lige hvor vejen går ned mod havet.
Reporter : Bob Hampe
E-mail : bobrikke@mail.dkelemail.dk
Jeg er 34 år og en ivrig lystfisker som fisker efter alt der bevæger sig i vandet.Om vinteren er det havørred sommer er det gedder og ål og det som man ellers fanger i sommermånederne. Har man lyst til at besøge Bornholm for at fiske kan man kontakte mig på ovenstående adresse og mobil så viser jeg lidt rundt på øens fiskepladser da jeg til daglig er guide på Bornholm.Man kan også få fat i mig på mail:bobrikke@mail.dk .hvis man ikke kan på mail.dkskal man prøve email.dk.Der vil i løbet af efteråret komme en hjemme side fra mig der vil omhandle fiskeriet rundt om bornholm både sø kyst og moser.Dette bliver lavet i samarbejde med fiske venner samt fiskeklubben ædelfisken.