Aborre

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Perca fluviatilis)

Beskrivelse
Af mange regnet for den mest velsmagende fisk i danske søer. Forårsgyder, der sommer og efterår ofte i samlet flok jager stimer af småfisk op i overfladen. Da kan man opleve det såkaldte “mågesjov”, hvor panikslagne småfisk jages af fisk fra neden og fugle fra oven. Er genstand for et populært isfiskeri i hårde vintre.Ofte findes der forskellige aborretyper i større søer: Farvestrålende aborrer, der fortrinsvis lever nær bredderne på lavt vand. Og blege pelagiske aborrer, der bliver store på en diæt af småfisk i frivand.Fisk over kiloet regnes for store og optræder oftest i bestande, som vokser op i brakvand – det være sig Køge Bugt, Nakskov Inderfjord eller Randers Fjord.Gydningen finder sted i april-maj, hvor fiskene lægger lange guirlander af æg hen over vegetationen.

Fangstmetode
Aborren fanges ofte på naturlig agn. En stor regnorm på en krog fanger godt – fisket under et flåd på lavere vand eller på en bundsnøre over dybt vand. Sådan fanges da også de fleste store brakvandsaborrer, når de er gået op i åerne for at gyde. Søernes allerstørste aborrer fanges bedst på levende skaller eller løjer – fisket på løs line eller under et flåd.De fleste aborrer tages dog på spin – på 5-9 cm woblere trukket efter en båd eller 7-12 grams bladspinnere fisket på let kastegrej. Den tandløse aborre har en forkærlighed for fjerklædte kroge, som de ynder at suge ind i den store mund. Spinnere med fjerklædte trekroge er derfor en klassisk favorit til aborrefiskeri.Små 5-10 grams jigs med bløde gummihaler fanger ligeledes godt, når de fiskes over hård bund, hvor aborrerne ynder at holde til.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
20 cm i brak- og saltvand

Opdateret: 15.02.2023