Stinesminde

Der kan fiskes på begge sider af den lille by. Mod øst findes lavt vand og derfor er vadefiskeri at foretrække. Mod vest er der også tale om lavt vand og vadefiskeri, men der bliver markant dybere længere fremme.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Esben Pedersen
Ad landevejen Hobro/Hadsund i Oue drejes mod Stinesminde. Kør ned og parker på havnen eller fortsæt mod vest ad den meget smalle vej, og parker så i siden af vejen lidt fremme.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.