Stokkebækken

Stokkebækken er en å som er kendt for at have en stor opgang af havørreder, men også bækørreder er at finde. Svendborg Sportsfiskerforening ejer fiskeretten til ca. 8 kilometer af Stokkebækken så der er masser af plads at prøve på. Mange træer omkranser bækken og den er ikke så bred. Alligevel fangede man ved elfiskeri i 2002 havørreder på over 90 cm! Fiskeri på det ca. 8 km lange stræk som ejes af klubben er KUN tilladt for medlemmer af Svendborg Sportsfiskerforening eller folk som på anden måde f.eks. ved køb af gæste-dagkort har betalt foreningen for deres fiskeri der. Ønsker du derfor at fiske i Stokkebækken er du meget velkommen til at kontakte Svendborg Sportsfiskerforening og blive medlem. Se i den anledning hjemmesiden www.svendborg-sportsfiskerforening.dk

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jakob Humaiden
De stræk som ejes af Svendborg Sportsfiskerforening er spredt udover flere forskellige områder. Der er bl.a. områder i nærheden af Hesselager og Gudbjerg. Den eksakte kørselsvejledning gives af Svendborg Sportsfiskerforening ved henvendelse i form af et kort.
Reporter : Jakob Humaiden
E-mail : jakhum2@yahoo.dk
Jeg er en fyr på 18 år fra Svendborg som holder meget af fiskeri og i øvrigt er medlem af Svendborg Sportsfiskerforening. Jeg har gennem tiderne både fisket skrubber torsk hornfisk og ørreder men det er afgjort fiskeri efter sidstnævnte (hvadenten det så er bæk- regnbue- eller hav-) som har vakt min lidenskab. Fisken smager fantastisk og er samtidigt uberegnelig hvilket jo gør en ekstra stolt hvis man er så heldig at komme i kontakt med den. Lysten til målrettet fiskeri efter ørred opstod for knapt 2 år siden da jeg overværede en mand stå og trække den ene efter den anden havørred op ude ved Thurø Rev her syd for Svendborg. Min største ørred var en havørred som målte 50 cm og vejede 1 kilo så jeg har en del til gode. Derudover er jeg en af de få lystfiskere som har oplevet hvad det vil sige at få en and på krogen hvilket absolut ikke kan an(d)befales! Det skete under fiskeri med melklister i en hollandsk sø og det stakkels fjerkræ har vel troet at det var fodringstid. Den dykkede i hvert fald ned under vandet men kom ligeså hurtigt op igen med min krog i næbbet. Det tog min far et stykke tid at finde anden og få den frigjort men det lykkedes da til sidst. Siden har det eneste levende på krogen heldigvis kun været fisk! Havørreden på billedet vejede ca. 0 8 kg og var lige over mindstemålet.