Storvorde v/pumpehuset

Vadefiskeri. Spinne- og fluefiskeri efter havørred. I perioder kan der være mange hornfisk. Meget vekslende bund med ålegræs og muslinger. OBS : Vær opmærksom på fredningsbæltet øst for Lindenborg Å. Fredningsbæltet er afmærket med “sø mærker” på land. Der er to “sømærker” – når de er over ens så må man ikke gå længere mod vest. Vadefiskeriet foregår ret ud fra “pumpehuset” og så mod øst.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Palle Bachmann
Storvorde v/pumpehuset på strækningen fra Aalborg mod Egense. På strækningen passeres broen over Lindenborg Å. Straks efter broen drejes til venstre ad grusvejen mod nord. Den følges (ca. 1km) til man når "pumpehuset" ved Limfjorden. Man kan så parkere ved dæmningen.
Reporter : Palle Bachmann
E-mail : pb@home4.gvdnet.dk
Allround lystfisker :Kyst å sø fra båd og P&T m.m.Fisker mest med spin og medefiskeri samt "pirkefiskeri". Medlem af :"Snøren" - Gug/Aalborg : Havfiskeri"Pirken" - Alborg : Å/havfiskeri m.m."Sæby Å " - Sæby : Å fiskeri"Voer/Gerå - Å fiskeriFisker meget efter havørred i :Voer/Gerå -er lokalrapportør i noget af denne forenings fiskevand.Meget af fiskeriet i Voerå/Gerå er i følge med medlemmer. Sæby å Lekenfelt å samt Ryå.Fisker ligeledes meget på kysten (efter havørred/hornfisk)omkring Limfjorden ved Aalborg og Marriagerfjord.Specielt i perioden fra Dec. til April.Jeg har egen båd som benyttes når der er godt vejr både til havs i fjorde samt på søer.