Strandskoven Køge

Vadefiskeri. Waders er nødvendige da der skal vades ud på revlerne godt 100 meter ude fra kysten. Gode muligheder for trækkende havørreder. Bemærk fredningsbæltet ved Vedskølle Å/Stokkebækken samt ved Tryggevælde Å. Fredningen gælder hele året. Se evt. på www.fredning.fd.dk.


 

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra Køge køres syd på ad vej 209 mod Store Heddinge. Lige i udkanten af Køge kan der parkeres ved campingpladsen på højre side af vejen. Eller køres lidt længere syd på (ca. 700 meter) og parkeres i vejkanten. Bemærk helårsfredningen længere syd på ved Vedskølle Å/Stokkebækken samt ved Tryggevælde Å. 
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.