Vejle Å (Haraldskær fabrik – Tørskind bro)

Ca 10 km. fiskestræk på skiftevis den ene og anden side af åen fra Tørskind bro og til Haraldskærfabrik. Fra 5-8 meter bredt vandløb med moderat strøm og roligt løb. Fine sving og høller. Åen er ikke speciel nedbørsafhængig. Vanddybden varierer meget, men åen er ikke særlig dyb. Åen er velegnet til alle former for fiskeri. Åen er ikke opdelt i zoner, men specielle regler gælder for stykket: Nørager fra Landevejsbroen ved Vingsted dambrug og ned til skiltet ved skoven hvor fiskeri ophører. På ovenstående strækning er der begrænsning i fiskeriet fra 1/6 til 30/8. Ålefiskeri er ikke omfattet af denne restriktion. Fiskeriet er forebeholdt medlemmer, men der udstedes “gæstekort” samt et begrænset antal dagkort. Fiskeret:Vejle Sportsfiskerforening (www.vsf.dk). Gæstekort til personer i følge medlemmer. Dagkort sælges. Der må ikke fiskes med levende agn. Der må max. hjemtages 3 laksefisk pr. dag. Fiskekort: Bjælkehytten, Tønnesgade, Vejle. Turistkontoret i Egtved, Dalgade, Egtved. Statoil, Grejsdalsvej,Vejle. Turistkontoret i Vejle, Banegårdspladsen,Vejle. NB. Dagkort til Vejle å sælges kun på Turistkontoret i Vejle. Vejle å er fint til fiskeri med flue. I dagtimerne og den lyse morgen/tidlige aften anvendes ofte den “brune bomber” (Mørrumsflue). Nattefiskeri store mørke fluer ell. wobbler i mørke farver. Ved høj vandstand “vandrer” fisken hurtigt i åen og fra udløbet i Vejle fjord til Tørskind bro er alle forhindringer/spærringer nu væk, og der er etableret fine stryg. I september og oktober er en orange wobbler yderst effektiv. I Vejle å er det god etik at genudsætte farvede fisk i sep-okt – og et motto er: tag kun de fisk du selv har brug for. Husk fisketegn skal bæres synligt. Yderligere oplysninger kan rettes til Vejle Sportsfiskerforening på E-mail: vsf@mail.tele.dk Fangsrapport for havørreder 2001: 599 stk.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Peder Blond
Der køres ad Motortrafikvejen vej 28 fra Vejle mod Billund til Haraldskær fabrik. Derefter ad Kærbølling Skovvej til P-plads (Nørager stykket) - eller vej 441 til Vingsted bro - eller fortsæt ad vej 28 mod Billund. Herfra til venstre mod Ravning - eller vej 28 til Ny Nørup hvor der drejes til venstre mod ST. Lihme/Lihmskov og videre til Tørskind bro. Der er ved alle fiskepladser anlagt anviste P-pladser. Se <A href="http://www.vsf.dk">www.vsf.dk</A> for detaljer omkring anviste p-pladser.
Reporter : Peder Blond
E-mail : vita.pb@paradis.dk
Jeg er 54 år og har stort set fisket siden jeg var 10 år.Jeg er fluefisker og mit fiskeri foregår næsten udelukkende efter havørred og laks. Jeg fisker primærti Vejle og Kolding å men hvert år tages der ture til Ka-rup og Skjern å.I Norge har jeg fisket laks i 28 år mest i Møre-Romsdal men også i sydnorge i elvene Bjerkreim Ogna Figgjo Håelven samt Mandalselven. Jeg fisker endvidere hvert år i Mørrums-åen samt Atranved Falkenberg.Fisken du ser er havørred fra Vejle å - en rigtig "maj-springer" på 7 5 kg - 80 cm taget på flue.