Havørred i Vejle å ved Tørskind

Af: Peder Blond |
06/04/2003

En heldig fisker fra Vejle tog den 27 juni en tur til det ø-
verste stykke i Vejle å nemlig Tørskind egentlig kun for
at fiske lidt regnbuer.
Efter kort tids fiskeri fik han dog et kontant hug på sin
wobbler og kunne kort efter lande en sølvblank havørred
på hele 7 6 kg – 8o cm.
Vejle å fisker glimrende lige nu også på de øverste styk-
ker.