Vejle Å (Vejle by – Haraldskær fabrik)

Ca. 10 km. fiskestræk på skiftende sider af åen. Vær opmærksom på private stykker. Stykket er fra Haraldskær fabrik til “pumpehuset” bag Rosborg Gymnasium i Vejle. Fra 5-8 meter bredt vandløb med moderat strøm og roligt løb. Specielt på strækket fra Haraldskær fabrik og til “Kromands-stykket” fine sving og høller. Vanddybden varierer meget, men åen er ikke speciel dyb. Åen er velegnet til alle former for fiskeri. Åen er ikke opdelt i zoner, men specielle regler på følgende stykke: Kromandens og Knabberup-stykket fra træbro ved Kursuscenteret og ned til Motortrafikvejsbroen. På ovenstående strækning er der begrænsning i fiskeriet i tiden 1/6 – 30/8. Ålefiskeri er ikke omfattet af ovennævnte restriktion. Fiskeriet er forebeholdt medlemmer men der udstedes “gæstekort” samt et begrænset antal dagkort. Der er etableret 3 handicap-pladser ved “pumpe-huset”, og her har kørestolsbrugere og gangbesværede fortrinsret. Der må ikke fiskes med levende agn. Fiskeret: Vejle Sportsfiskerforening (www.vsf.dk). Gæstekort til personer i følge medlemmer. Der sælges dagkort. Der må max. hjemtages 3 laksefisk pr. dag. “Optræk” af havørred starter midt i maj med ofte fine store fisk. I juni/juli tiltager opgangen. Opgangen af fisk fortsætter til hen i sep/okt. Åen er ikke speciel nedbørsafhængig. Der udøves megen fiskeri om natten. I de tidlige morgentimer om dagen og først på aftenen anvendes ofte fluen brune bomber (Mørrumsfluen). Om natten store mørke fluer eller mørkwobbler. I sep/okt fiskes meget med orangefarvet wobbler. En god etik i Vejle å: genudsæt farvede fisk og tag kun de fisk du selv kan bruge. Fangstmuligheder: Fiskekort: Bjælkehytten, Tønnesgade, Vejle. Statoil, Grejsdalsvej, Vejle. Turistkontoret i Egtved, Dalgade, Egtved. Turistkontoret i Vejle, Banegårdspladsen, Vejle. NB. Dagkort til Vejle å sælges kun på Turistkontoret i Vejle. Fangstrapport for havørred 2001: 599 stk.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Peder Blond
Der køres ad Vestre Engvej i Vejle forbi Idrættens hus. Der kan parkeres bag hal 4 eller kør forbi Rosborg Gymnasium og drej til venstre ad førstevej (grusvej). For enden af vejen parkeres. Der kan køres ad Motortrafikvejen Vejle-Billund vej 28. I Knabberup-krydset til venstre mod Buldalen. P-plads ved sportsplads - eller kør ad vej 28 forbi rasteplads ved Kvak Mølle. Sving til venstre ad Fabriksvej og lige efter til venstre ad Kvak Møllevej. P-plads for enden af vejen.. Der kan også køres ad Fabriksvejen til Haraldskær fabrik, hvor der køres mod hus nr. 102-114 (af naturstien). P-plads ca. 300 meter fremme. Vejle Amt.
Reporter : Peder Blond
E-mail : vita.pb@paradis.dk
Jeg er 54 år og har stort set fisket siden jeg var 10 år.Jeg er fluefisker og mit fiskeri foregår næsten udelukkende efter havørred og laks. Jeg fisker primærti Vejle og Kolding å men hvert år tages der ture til Ka-rup og Skjern å.I Norge har jeg fisket laks i 28 år mest i Møre-Romsdal men også i sydnorge i elvene Bjerkreim Ogna Figgjo Håelven samt Mandalselven. Jeg fisker endvidere hvert år i Mørrums-åen samt Atranved Falkenberg.Fisken du ser er havørred fra Vejle å - en rigtig "maj-springer" på 7 5 kg - 80 cm taget på flue.