Opgang i Vejle å

Af: Peder Blond |
10/07/2003

Opgang af havørreder i Vejle å er for alvor startet. Vi har
før oplyst om fin fisk på 5 1 kg søndag blev der taget flere
fisk herunder en fin blank på 5 0 kg samt en på 4 7 kg li-
gesom der blev set flere store fisk “trækkende”.