Villestrup Å (v/ Tostrup)

Villestrup Å udspringer i St. Blåkilde (300 l/sek.) og vandet er for det meste meget klart. Åen er 2-3 meter bred og har en god dybde – flere steder over 1 meter. Her er tale om foreningsvand. Bl.a. Hadsund sportsfiskerforening og Århus sportsfiskerforening har fiskeret. Til Åsf’s stræk kan der købes dagkort (www.aasf.dk). 

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Esben Pedersen
Der udleveres kørselsmappe ved medlemsskab af forening eller ved køb af dagskort.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.