Odense Å (Dalum)

Odense Å (Dalum)

Fiskestræk på ca. 4 km ved Dalum. Åen er her nem at kopmme til, og der er gode stier langs åen. Mange steder på strækket er åen meget dyb, men der er også gode stryg og sving. Bemærk at Odense Å er fredet fra 16. november til første fredag i marts (begge dage inkl.)....
Odense Å (Dalum)

Nørreå (Mølby-Oksenvad Hede)

Strækning fra Mølby og til ca. 800 m vest for Tingvad Bæk på begge sider. Fra Mølby til skiltet er stryget fredet. Strækning på ca. 5 km. Fiskeriet er forbeholdt medlemmer fra Haderslev og omegns sportsfiskerforening. Der er et fint fluefiskeri og spinnefiskeri...
Odense Å (Dalum)

Kongeåen (Gredstedbro – Kongeå slusen)

Et dejligt stykke vandløb med rigtig gode muligheder for fangst af havørred og laks. Vandløbet er lejet af sydvestjydsk sportsfiskerforening. Stykket er reguleret, men efterhånden har det genfundet sin egen vej imod havet. Ved Jedsted og Vilslev ligger noget af...
Gudenå (Åle Kær – Åstedbro)

Gudenå (Åle Kær – Åstedbro)

Et godt stræk med gode høller og en god strøm. Det kan nogle steder være en smule ufremkommeligt, og ved kano overnatningen (se kørselsvejledningen nedenfor) er der temmelig sumpet. Den sydlige del af stykket er let fremkommeligt, men også den mest ” kedelige...