Lilleå (Hinnerup – Laurbjerg)

Lilleå (Hinnerup – Laurbjerg)

Godt bækørredfiskeri, og når havørrederne i løbet af sommeren trækker ind i ferskvandet på gydevandring, er Lilleåen den foretrukne destination for mange af Gudenåsystemets havørreder. Lilleåen er 2 – 4 meter bred og de fleste steder over 1 meter dyb. Gode...
Bangsbo Å

Bangsbo Å

Bangsbo Å er en lille klar å mellem 2m og op til 4m bred nogle steder – mange gode huller opstrøms. Der fiskes efter havørreder og bækørreder. Opgang af havørreder starter lidt sent- omkring juli-august afhængig af nedbør da åen er lav og klar. Om sommeren kan...
Lilleå (Hinnerup – Laurbjerg)

Lindenborg Å (Louisendal – udløb)

Lindenborg å administreres på dette stykke hovedsageligt af Nordjysk Lystfiskeriforening og det er kun medlemmer som har fiskeret ved åen. Der er dog mulighed for at købe dagkort hos enkelte lodsejere langs åen b.la. ved Sejlflod-bro. Åen er 4-5 meter bred og har en...
Lilleå (Hinnerup – Laurbjerg)

Ansager Kanal

Ca. 12 km fiskestræk på begge sider fra udløb i Karlsgårde Sø til Ansager by. Kanalen er 2 til 2,5 m bred med en moderat strøm og roligt løb. Kanalen er som navnet angiver meget præget af at være en kanal med sit lange lige løb. Vandet er meget humusfarvet, så derfor...
Holsted Å (Gørding Kirkebro – Bramming Hov)

Holsted Å (Gørding Kirkebro – Bramming Hov)

Holsted Å er en naturperle af en å – den løber stille og rolig igennem landskabet. Hvis man er til mange sving og dybe strækninger så er det Holsted å man skal satse på. Holsted Å er klarvandet med en svag brunlig farve. Den første strækning...