Fladså (Mogenstrup Kro og nedstrøms til betonbro)

Fladså (Mogenstrup Kro og nedstrøms til betonbro)

En herlig å med mange havørredder og bækørredder. Dette stræk går fra Mogenstrup kro og ca. 2 km nedenstrøms til næste bro. Varierende dybder – så pas på sokkerne. Fiskeriet foregår med spinner opstrøms, en teknik der skal indøves i det smalle løb, men det er...
Fladså (Mogenstrup Kro og nedstrøms til betonbro)

Susåen (Herlufsholm)

Strækket er på ca. 5 km på begge sider af vejen Herlufsholm Allé. Der kan fiskes fra kanoudlejningen og opstrøms til jernbanebroen på begge sider. Og efter jernbanebroen på den østlige bred til engen ved spejderhuset. De fleste kender jo nok Susåen, men et par extra...
Fladså (Mogenstrup Kro og nedstrøms til betonbro)

Uggerby Å, Mosbjerg

Fisketrappe ved Uggerbyå samt et fiskedambrug. Fiskeriet er godt fra fisketrappen og ca. 1 km opstrøms hvor der kommer nogle store sving med god dybde. Efter disse sving bliver åen smallere. God chance for pæne regnbueørreder. Fra fisketrappen og nedstrøms løber åen...
Fladså (Mogenstrup Kro og nedstrøms til betonbro)

Jordbro Å

En lille å der går fine havørreder op i. Åen er mellem 3-5 meter bred. Den skulle være en fluefiskers drøm. Vandløbet er, sammenlignet med Karup Å, lille og strømmen løber i et mere adstadigt tempo. Der findes en god bestand af smukke bækørreder og havørred i svær...
Fladså (Mogenstrup Kro og nedstrøms til betonbro)

Storå (Holstebro – Nissum Fjord)

Rigtig meget godt fiskevand som administreres af Holstebro og Omegns Fiskeriforening. Se information om åen, dagkort, parkeringsmuligheder m.m. på www.hof-storaa.dk. Storåen er igen ved at blive et rigtigt godt fiskevand for havørred og laks. Sidste år blev der taget...