Sneum Å (Endrup – Allerup Enge)

Stykket ligger i sit naturlige leje. Det er nok noget af det mest naturlige vandløb man kan finde i hele Sneum Å´s forløb. Det ene sving afløser det andet, og det ene høll afløser det andet. Vandet er året rundt lidt brunligt. Stykket fra Endrup ned til Endrupholm er ikke særlig bred, men det er dybt og ligger smukt ind imellem træer, og på stykket er der også stryg. Al færdsel og fiskeri i parken ved Endrupholm Gods er strengt forbudt. Endrupholm er nok noget af det smukkeste en lystfisker kan tænke sig. Den indbyder til alle former for fiskeri, og der er ikke noget andet sted jeg hellere ville gå en varm sommerdag/aften. Der bliver hvert år fanget havørreder og laks på stykket. Man kan altid finde læ, også selvom det stormer fra vest. Længere nede af åen slynger den sig ligesom en ål. I nærheden af motorvejen kommer der et stryg – opstrøms stryget er der fire sving, og alle fire sving skal fiskes godt igennem. Bliv ikke overrasket hvis det tunge træk kommer – det kan være laks, havørred eller en stor rognfed regnbueørred. Nedstrøms motorvejen er åen meget lige, men tag endelig ikke fejl! Den inviterer nok mest til medefiskeri eller spinnefiskeri. Stykket er ca. 2 ½ kilometer langt. Fluefiskeri er ikke det mest oplagte, da der på hver sin side er træer. Næste stræk kalder vi Sneum Å ved Bramming Hovedgård. Stykket er meget lige, men er til gengæld meget dyb, men tag endelig ikke fejl (personligt kalder jeg stykket kedeligt at kigge på) men fisken er der. Et godt stykke nede af åen kommer der endnu et stryg. Nedstrøms stryget bliver åen smallere, og området er meget svært at fiske med flue i, men det kan godt lade sig gøre. Der er høje skrænter og høj beplantning. Næste stykke er nok en af de mest kendte – nemlig sammenløbet med Holsted Å – der bliver åen bred og stadigvæk dyb. Der fiskes alle former for fiskeri. Fluefiskeren skal sørge for at fluen kommer ned, og stedet kan til tider være overrendt. Ålbæk – der kan man næsten altid finde lystfiskere, og der kan til tider være så mange at der ingen parkeringspladser er. Åen er rimelig bred og visse steder meget dyb. Fra august måned er stedet meget besøgt. De fleste fisker efter laks, havørred og steelheads. Jeg har selv mistet mit livs fisk der. Det var i september måned. Jeg gik og fiskede med min 13 fods Sage fluestang, da det tunge hug kom. Jeg havde fisken på krogen i tyve minutter så gad fisken ikke længere og rettede krogen ud. Jeg vil anbefale at man fisker godt og grundigt efter hybenbusken nedstrøms åen. Næste stykke er ved Sneum kirke. Der er ikke ret meget at sige – åen er bred og man skal kun satse på stykket 3 timer efter det har været højvande til et par timer efter det har været lavvandet, da stykket reguleres efter høj- og lavvande. Allerup – nu bliver åen bred, og jeg mener bred. Jeg mener selv at jeg er en habil fluekaster, men selv med en klasse 10 tohånds fluestang kan jeg have problemer med at nå over på den anden side. Stykket er ikke overrendt, og man kan altid komme til. Fisk dybt opstrøms broen, men pas på når man går nedstrøms, der er masser af grene og andet skrammel i åen. Sneum Enge er endnu et dejligt stykke af åen. Den render her stille, men tungt ud mod havet. Dette stykke er også afhængigt af tidevandet. Rusefiskerne på den anden side af diget har i tidens løb fanget mange havørreder og laks. I følge sønnen er den største fisk de har fanget en havørred på ikke mindre end 17 kilo. Jeg vil anbefale at folk besøger Sydvestjydsks Sportsfiskerforenings hjemmeside hvor de kan få oplysninger om priser og steder man kan købe dagkort. HUSK fisketegnet – kontrollen er derude. www.sydvestjydsk.dk.  Udleget (nedfaldsfisk) fisk er totalfredet.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Richard Yde Pedersen
Jeg forventer, at de folk der vil til Sneum å ikke er lokalt kendt så jeg vil tage udgangs punkt i, at alle kommer med motorvejen E 20. Sneum Å ved Endrup: Drej fra motorvejen ved Bramming. Tag den første vej på højre hånd og så kommer i ned til en T-vej. Der skal i dreje til højre efter Endrup. Når i kommer forbi DK-tanken er der en P-plads lige når i kommer over Åen på højre hånd - der er plads til 5 til 10 biler. Sneum Å ved Endrup Holm: Vil i længer ened af Åen skal i dreje ved den første vej på højre hånd efter P-pladsen efter den første sted at holde. I skal køre 800 m så slår vejen et svag sving til venstre. Lige der er der plads til 3 til 4 biler. Der er en skovvej i kan gå ned ad, så kommer i ned til Åen. Størsbøl: Den næste p-plads er oppe ved motorvejen - der er der en stor plads til 10 til 15 biler. Derfra skal i gå over opkørlsen og gå ned til Åen et par 100 meter. Sneum Å ved Bramming hovedgård: Den næste plads skal i køre mod Bramming for at finde. Når i er kørt forbi den første vej på højre hånd skal i sætte farten ned, for lige lidt længere fremme er der en skov, hvor der er en lille P-plads. Der står et skilt med skriften SSF - der er plads til 3 til 4 biler. Sneum Å Ved Ålbæk: Den næste er ned ved Ålbæk. Her kører i også mod Bramming og fortsætter ned til T-krydset, og drejer til højre. Og igen til højre, og efter små 3 kilometer er der to P-pladser - en på hver side af vejen. Sneum Kirke: Den næste er mere svær at finde, men i skal også imod Bramming og fortsætte ned til T-Krydset, og dreje til højre, og igen til højre. Efter en lille kilometer kommer der et vejskilt, hvor der står Tømmerby - den skal i med. Så kommer i ud til et t-kryds, og der skal i dreje til højre. Ikke ret langt ned af vejen kommer Åen. Når i holder på broen kan i se et lille sommerhus over på den anden side af Åen. Lige bag den er der en P-plads - en plads til 3 måske 4 biler. Sneum Å ved Allerup: Kan i finde Sneum kirke kan i også finde Allerup Bro. Der fortsætter i ind mod Tjæreborg. Når i kommer til den første vej på venstre hånd skal i med den. Nede for enden skal i dreje til venstre igen, og så kører i lige ned til broen, hvor i skal holde på den side af broen i kommer fra, da der på den anden side ligger et sommerhus. Sneum Enge: Nu er vi ved vejs ende, men den sidste plads skal også lige med. Der fortsætter i med den vej som har ført os ned til Allerup bro, og kører lige over vejen til Ribe og Esbjerg, og ned mod Darum. Lige inden i kommer til byskiltet skal i dreje til højre mod Sneum sluse. Et stykke nede af vejen slår vejen et sving til venstre, og der skal i dreje fra ind på en grusvej. Hvis vejen er våd så stil bilen oppe på vejen det er et godt råd. Derfra er der ti minutter at gå. I kan også gå ind på forenings hjemmeside og se på de kort der er der. <A href="http://www.sydvestjydsk.dk">www.sydvestjydsk.dk</A> - Eller kontakte mig.
Reporter : Richard Yde Pedersen
E-mail : ryp@esenet.dk
Jeg hedder Richard Yde Pedersen og jeg er 36 år. Jeg startede med at fiske som 4-årig. Dengang foregik det på Esbjerg havn. Et par år senere gik jeg med orm i Sneum å men som årene gik blev jeg mere og mere interesseret i min onkels fluestang.Så da jeg blev 12 år havde jeg samlet så mange penge at jeg kunne købe mit første fluegrej.Og den dag i dag 23 år senere er mit foretrukne grej fluestangen. Det sker at jeg griber spinnestangen. Mit foretrukne er fluefiskeri og helst om natten. Jeg starter den 01.05 på jagten efter majspringere og sådan foregår det til sæsonen slutter.Jeg driver også kystfiskeri men kun når fredningen i åen starter og slutter kan i finde mig på kysten.I er meget velkommen til at maile til mig.eller ringe Træffes bedst lige efter 18.00.