Karusse

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Carassius carassius)

Beskrivelse
Karussen forekommer herhjemme i to klart adskilte former: Damkarussen og søkarussen. Begge er de grønbrune på ryggen med bronzefarvede sider.Damkarussen er en lille og slank fisk, der sjældent bliver større end 20 cm. Søkarussen er mere højrygget og kan veje op til 3 kg. Typisk definerer man fiskene som damkarusser, hvis deres kropshøjde går mere end tre gange op i deres kropslængde. Tilsvarende går kropshøjden på en søkarusse kun to gange op i kropslængden.

Fangstmetode
De små damkarusser bruges meget som agnfisk, da de er uhyre hårdføre. Karusser er også yderst tolerante over for vandets iltindhold og kan derfor transporteres i meget lidt vand eller svøbt i vådt klæde. Vinteren tilbringes i søens mudderbund, hvor karusserne faktisk kan tåle at fryse inde i isen.De store søkarusser er genstand for et målrettet medefiskeri med let grej og orm eller brød på krogen. En kilostor søkarusse på let grej er fin sport. Der skal fiskes helt inde i rørsumpen, hvor karusserne holder til. Ikke mindst æltet rugbrød har lokket mange store søkarusser i fordærv.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.