Gedde

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Esox lucius)

Beskrivelse
Gedden, som kan nå vægte på over 20 kg, er den største ferskvandsfisk i Danmark. Gedder over 10 kg fanges regelmæssigt, men fisk større end 5 kg betragtes som store. Hunnerne er altid de største – hannerne vejer kun sjældent mere end 3 kg.Gedden gyder typisk i april måned, hvorefter den træffes på det lave vand nær sivbræmmer og åkander. Sommeren tilbringes længere ude i mere køligt vand – vinteren på dybere og da varmere vand. Typisk står de største gedder på det dybeste vand.Gedden er en typisk enspænder, der tilbringer det meste af tiden med at ligge på lur efter sit bytte. Den holder fortrinsvis til i rankegrøden, nær sivbræmmer og åkandebælter, som byder på gode skjulesteder. Herfra gør gedden lynsnare udfald mod forbipasserende bytte – det være sig småfisk, frøer eller fugle.Gedder kan tage bytte på op mod halvdelen af deres egen størrelse. Normalt foretrækker de dog langt mindre fødeemner.

Fangstmetode
Traditionelt medes der meget efter gedder – med død eller levende agn, som utvivlsomt er den mest effektive fangstmetode til især store gedder. Store agnfisk giver færre, men så meget større gedder. Et stålforfang er bydende nødvendigt til dette fiskeri.De fleste danske gedder fanges dog nok på spin. På lavt vand er store roterende bladspinnere effektive – brede blink med en vaklende gang ligeledes. De såkaldte “grødeblink” med beskyttet krog er ideelle til fiskeri i vegetationsfyldt vand. De helt store gedder tages i regelen på store woblere trukket langsomt efter en båd på dybere vand.I de senere år er fluefiskeri efter gedder blevet populært. Gode geddefluer er mindst 10 cm lange og fyldt med flash og farver. Et kort forfang af ekstratyk nylon eller bedre endnu, stålwire, er nødvendigt.

Fredning
1. april -. 15. maj i saltvand. 15. marts – 30. april i ferskvand.

Mindstemål
60 cm i ferskvand.60 cm i saltvand.