Donse Dam

Donse Dam

Hvis du ser på KRAKS kort 76 B5 kan du se den navnkundige 18 ha store “Donse Dam” der er skabt ved en opdæmning af Donse Å i forbindelse med etableringen af en krudtmølle ved Gunderød. Det er en rigtig skovsø der er totalt omkranset af bøgetræer og sump....
Donse Dam

Uldum kær

Uldum kær består af ca. 25 små søer (gl. tørvegrave) hvor de største søer er på 500 x 500 meter og de mindste er på 25 x 50 meter. Max dybden er ca. 2 meter men gennemsnitlig 1 meter. Om sommeren er alle søerne næsten dækket med åkander, dog med nogle steder med åben...
Donse Dam

Måde Teglværkssø

Søen er ca 200 meter lang og ca 50 m. bred. Vandet er meget klart. Men den er svær at fiske i, da der ikke er mange steder hvor man kan stå. Det er en god sø at mede i, da der er en god bestand af skaller og brasen. Jeg håber at i vil sætte fiskene ud i søen igen, for...
Ørnsø

Ørnsø

Søen er ca.1 km lang og 0,5 km bred og har en max. dybde på ca. 11 meter. Søen er omgivet af skov samt lidt privat beboelse. Fiskeri fra båd må kun finde sted uden brug af motor. Forfodring forbudt. Fiskeret: Silkeborg Fiskeriforening. Dagkort 50 kr. Ugekort 150 kr....
Tystrup-Bavelse søerne

Tystrup-Bavelse søerne

Disse store søer byder på et spændende fiskeri efter Gedde, Sandart, aborre samt diverse fredfisk. For at fiske i søerne skal man melde sig ind i klubber som er medlem af fiskeringen eller SU. Se www.fiskeringen.dk. Søen er op til 22 meter dyb, og kendt for sine store...