Als Odde

Ved Als Odde møder Mariager Fjord Kattegat. Sejlrenden er smal og strømmen derfor stærk. Der er gode muligheder for både havørred og skrubber. Der kan vades langs sejlrenden også flere kilometer mod øst og nord. Længst ude ligger et lille stenrev som ofte holder fisk. Gode muligheder med jolle. Der forefindes slæbested til fri afbenyttelse. Ved havnen er en lille kaj med plads til et par fiskere.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Esben Pedersen
Fra Hadsund køres mod Als. Først i Als køres der mod Helberskov og gennem sommerhusområdet til odden.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.