Skrubbe

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Platichtys flesus)

Beskrivelse
Skrubben, der trives lige så godt i ferskvand som i saltvand, hører til bundsnørefiskerens hyppigste fangster i det meste af Danmark. Det gælder ikke mindst, hvis der fiskes i brakvand – i fjorde med ferske tilløb. Her holder masser af fede og velsmagende skrubber til – primært på kanten af sejlrenderne.Skrubben gyder om foråret, hvorefter fiskene er magre og ikke så gode spisefisk. Hen på efteråret er de i topkondition efter sommerens hektiske fødesøgning, og de rekordstore fjordskrubber fanges da også altid om efteråret – de største typisk i Lillebælt. Skrubben er mest aktiv tidlig morgen og sen aften.Skrubben kendes fra rødspætten på sin ru overflade. Store skrubber har i tilgift en torn ved gattet, som man kan stikke sig på. Skrubben kan veje op til 3 kg, men eksemplarer over kiloet regnes for store.

Fangstmetode
Bundsnørefiskeri nær sejlrender og skrænter i aftentimerne er effektivt. Fiskene hugger ofte bedst i vandvendingerne, hvor vandet står stille og fiskene færdes frit.Sandorm eller sandigler er den bedste agn, men i nødsfald kan sildestykker også bruges. De fanger dog ikke nær så godt som orm.

Fredning
15/02 – 14/05 i ferskvand (hunskrubber med rogn).01/03 – 15/04 i saltvand (Ringkøbing-, Nissum- og Stadil Fjord)15/01 – 15/05 i saltvand (Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden og Rosklide Fjord). Se mere på https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri

Mindstemål
23-18 cm afhængig af område. Se mere på: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri

Opdateret 15.02.2023