Fakkegrav

Det er nødvendigt med waders. På strækningen er blandet bund med ålegræsbælter, sandrevler, stenbund og stensætninger. God revle lige neden for hotellet. Torskefiskeriet er godt i efteråret og vinter. Godt havørredfiskeri. 

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Martin Sørensen
Ad E45. Ved afkørsel 59 drejes til højre mod Juelsminde. Passer Assendrup, Daugård og forsæt til Stouby. I Stouby drejes til højre, og der drejes i byen mod Fakkegrav/Stouby mark. Fortsæt ca. 1 km. fra udkanten af Stouby indtil udgrening af vejen, og hold til venstre mod fakkegrav. Fortsæt ud til spidsen. Parkering ved hotellet.
Reporter : Martin Sørensen
E-mail : Lauram@mail.dk
Havfiskeri med blink og bobbelflåd med flue.P&T-fiskeri i mange forskellige søer medspinner og bobbelflåd med flue.Jeg er 30 år og har fisket i ca. 16 år.