Fjellerup Strand

Fjellerup Stand er et typisk vadefiske område. Det er et rimelig lavvandet område hvor det hovedsalig er revlefiskeri der udøves efter blankfisk. Det er en kyststrækning hvor de udtrækkende Havørreder fra Gudenåen og Randers Fjord når til i det tidlige forår. Der kan i perioder være virkelig godt fiskeri efter trækkende stimer af ” Grønlændere ” omkring målet. Endvidere forefindes et mindre rev ved Fjellerup Strand. Ved dette rev tager flere Havørreder permanent ophold hen på sommeren, hvor der ligeledes kan opleves fint fiskeri efter Hornfisk. Der er til tider et godt fladfiskeri langs Fjellerup Strand – dette fiskeri kræver dog en båd. Der forefindes ingen rampe ved Fjellerup Strand så båd skal søsættes fra stranden hvilket kan være vanskeligt.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :John Fogh
<P>Fra Randers køres ad vej 16/21 mod Grenå. Kør mod Allingåbro ad vej 547 / hvis du kommer fra Grenå køres mod Glesborg ad vej 547. Kør mod Fjellerup ad vej 547. I rundkørslen i Fjellerup køres mod stranden ad Strandvejen. Fortsæt ad Strandvejen til du kommer til kysten, og drej til højre langs kysten ad Klitvej. Fortsæt ad Klitvej, forbi campingpladsen og til parkeringsplads ca. 200 meter efter campingpladsen.</P>
Reporter : John Fogh
E-mail : johnfogh@tdcadsl.dk
Jeg hedder John Fogh Jensen og er 45 år. Jeg startede mit lystfiskeri som 7 årige langs Gudenåens bredder ved Randers. Efterhånden som jeg blev ældre blev lystfiskeriet udvidettil at omfatte såvel havfiskeri - kystfiskeri - fjordfiskeri samt naturligvis Å-fiskeriet. De senere år har jeg hovedsalig koncenteret mig om Djurslands kyst og Randers fjord efter Havørred Laks Hornfisk og Fladfisk. Hovedparten af mit fiskeri foregår med Spinner/Blink og Wobler. Dog krydres dette med lidt Sandormefiskeri efter Fladfisk og en sjælden gang lidt Fluefiskeri. Jeg er endvidere kommet i besiddelse af en mindre jolle med motor som jeg har tænkt mig skulle bruges til overflade trolling samt fladfiskeri langs ovennævnte kyst og fjord.