Ising

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Limanda limanda)

Beskrivelse
Isingen er den mindste af de fladfisk, man regelmæssigt træffer på i vore farvande. Den bliver sjældent større end 35 cm og er i regelen langt mindre.Pudsigt nok er det i vore indre farvande, isingen har sin bedste tilvækst – stik modsat mange andre fisk. Dette skyldes, at isingen bedre end de andre fladfisk trives i eutrofierede (:næringssaltforurenede) farvande. Den er dog uden betydning for erhvervsfiskeriet.Isingen lever fortrinsvis på sandbund, hvorfor de fleste eksemplarer da også er sandfarvede. Mindre isinger er ofte gennemsigtige at se på, så tynde er de. Trods deres ringe størrelse er isinger meget velsmagende.

Fangstmetode
Den talrige ising har reddet dagen for mangen en dansk bundsnørefisker. Isingen er jo en af de fisk, der trives bedst i de næringsrige danske farvande. Og da den samtidig er ganske talrig, kan man mange steder let redde sig fisk nok til et solidt måltid mad.Bundsnørefiskeri med let grej og små stykker sandorm på krogen er effektivt til ising.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
25 cm. Østersøen og Bælterne.23 cm. Skagerak og Kattegat.