Flyvesandet

Flyvesandet ligger 13 km nord for Otterup og er bare en af nordfyns perler når det gælder havørreder. Der er dybe badekar tæt ved land. Fiskeriet stater neden for p-pladsen. Meget sandbund og spredte vegetationsområder. Fladfiskene fanges i områder med sandbund, mens ørrederne som regel jager i ly af de spredte vegetationsområder. Også muslingebankerne holder jagende ørreder. Op mod Egebjærggård kan bunden variere meget fra sten, blærertang og til stenbund. Man kan godt fiske til højre for p-pladsen, men der bliver laverer jo længere man kommer om mod badestranden. Så her skal man bare vade et godt stykke ud hvis man vil fiske. Der kan til tider også være godt fiskeri om sommeren. Fiskeriet ikke godt i megen pålandsvind (nordlig vind) – kan give plumret vand. knæk og bræk

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Peer Petersen
Fra Otterup køres ad vej 162 mod Vellinge. Efter Gyngstrup drejes til højre ad Kørupvej (Flyvesandet). Efter ca. 3 km drejes til venstre ad Flyvesandsvej. Fortsæt mod campingpladsen indtil parkering. 
Reporter : Peer Petersen
E-mail : jetteper@privat.dk
Jeg hedder Peer og er 30 år. Er mest til havørreder ved nordfynske kysten, og ved Varde Å gør jeg også min entre. Sep/okt er det havørreden og laksen i VARDE Å (husk at laksen er fredet) der lokker mig til det vestjyske. I år 2000 den 2/5 fik min morbror en laks på 16.4 kg og 121 cm i varde Å og i 2001 blev der elfisket en laks på 123 cm og ca. 20 kg så lur mig om vi ikke vi får en ny dk rekord laks inden 8-10 år i det vestjyske (Dinesens laks 26.57 kg fra skjern Å i 1954). Men ellers er det de nordfynske kyster jeg fouragerer på. Håber at høre fra jer derude. Jeg guider også lystfiskere m.m. Fere oplysninger på TLF 64 82 46 76.