Pighvarre

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Psetta maxima)

Beskrivelse
Pighvarren er med sit faste, hvide og meget velsmagende kød højt værdsat af både erhvervsfiskere og lystfiskere. Pighvarren er notorisk svær at fange – trods det, at den ellers mere end de fleste fladfisk er en udpræget rovfisk.Set ovenfra er pighvarren næsten cirkelrund, og huden er besat med markante benknuder – “pigge” – som har givet fisken dens navn. Pighvarren kan veje op til 10 kg, men fanges sjældent større end 2-3 kg.Så stor bliver pighvarren på en eksklusiv kost af småfisk, som den fanger ved pludselige og voldsomme angreb. Under jagten er den helt afhængig af synet, hvorfor den er mest aktiv i dagtimerne.Pighvarren ynder at holde til på sten- og grusbund, hvor den er en sand mester i at camouflere sig. Den træffes primært på lavere vand, hvor den kan udnytte sit gode syn. Dens tandsæt er ligeledes imponerende for en fladfisk – et sikkert tegn på dens rovfiskenatur.

Fangstmetode
Den meget eftertragtede pighvar holder til på grusede skrænter med frisk strøm. I regelen så langt ude, at kun bådfiskeren kan nå den. Den cirkelrunde pighvar er en aktiv rovfisk, der bedst fanges på en levende tobis eller et vuggende sildestykke.Pighvarren er meget stedbundet. Har man først én gang fundet frem til dens foretrukne opholdssteder, kan man vende tilbage gang på gang og komme i kontakt med denne uhyre velsmagende fisk, som også er en af de bedste fightere blandt fladfiskene.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
30 cm i Bælterne og Østersøen.

Opdateret 15.02.2023