Gerå (Gettrup bro – udløbet)

Gerå : Gettrup bro nedstrøms til udløbet v/Kattegat. Gerå er en af Nordjyllands mindste åer, men absolut spændende. Beliggende i et ekstemt flot og naturskøn skovområder. Åen er meget tidevands/vind afhængig – dette er derfor også gældende for strømforhold samt vandstanden i åen. Vandstanden varierer meget. Å-bredde : ca. 3-8 m. Velegnet til fluefiskeri, både tør/vådflue, spin og medefiskeri. Har en bestand af Danmarks fineste bækørreder -Så derfor værn om dem da det gerne skulle blive ved med at være sådan. OBS: Bækørreden er fredet frem til 1. April så derfor er det ikke muligt at købe dagkort før 1. April. Dagkortet gælder også til Voerå og Dybvad søpark. OBS: Krogstørrelse ved medefiskeri SKAL min. være str. 2.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Palle Bachmann
Gerå passeres på Nordjyllands Østkyst på strækningen vej 541 fra Hals til Asaa (mod Sæby).
Reporter : Palle Bachmann
E-mail : pb@home4.gvdnet.dk
Allround lystfisker :Kyst å sø fra båd og P&T m.m.Fisker mest med spin og medefiskeri samt "pirkefiskeri". Medlem af :"Snøren" - Gug/Aalborg : Havfiskeri"Pirken" - Alborg : Å/havfiskeri m.m."Sæby Å " - Sæby : Å fiskeri"Voer/Gerå - Å fiskeriFisker meget efter havørred i :Voer/Gerå -er lokalrapportør i noget af denne forenings fiskevand.Meget af fiskeriet i Voerå/Gerå er i følge med medlemmer. Sæby å Lekenfelt å samt Ryå.Fisker ligeledes meget på kysten (efter havørred/hornfisk)omkring Limfjorden ved Aalborg og Marriagerfjord.Specielt i perioden fra Dec. til April.Jeg har egen båd som benyttes når der er godt vejr både til havs i fjorde samt på søer.