Gødstrup Sø

Søen er på 46 ha og største dybte er 4 meter og med et gennemsnit på 1,8 meter. Der må kun fiskes fra Herning sportsfiskerforenings båd og man skal anvende redningsvest under fiskeriet. Der må kun anvendes 1 stang og fiskeri med agn er forbudt. Af hensyn til søens balance skal rovfisk, specielt gedder, videst mulig omfang genudsættes. For at så mange så muligt kan få glæde af fiskeriet er der indført fiskeperioder. Aften og nat: Kl. 18.00 – Kl. 7.00. Formiddag: Kl. 7.00 – Kl. 12.00. Eftermiddag: Kl. 12.00 – Kl. 18.00. Søen er lukket for fiskeri fra 1. oktober til 31. marts. I søen skulle der være utrolige mængder aborre omkring kiloet. Gedderne er ikke så talrige men gennemsnitsvægten er meget høj ca. 4,8 kg. Fiskeri kun for medlemmer. Der sælges ikke dagkort. På www.herning-sportsfiskerklub.dk kan man se mere om klubben og priser på medlemsskab. Medlemsskab af foreningen ved: Henrik Lodahl, Gl. Landevej 64, 7400 Herning, tlf. 97 12 15 47. Offentlig fiskeret fra 50 meter fra åudløb og østpå til spidsen, ca. 150 meter (den kommunale del af søbredden).

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jesper Eriksen
Ad vej 18 (Herning-Holstebro) fra Herning mod Holstebro. I Tjørring kort efter Herning drejes til venstre ad vej mod Gødstrup. Søen ligger her til venstre side. Færdselskort (1:200.000) 6 (F18). Topografisk kort (1:100.000) 23 (L2)
Reporter : Jesper Eriksen
E-mail : esox@wanadoo.dk
Jeg er en fiskenørd på 22 år jeg er udlært som vvs rørsmed.Jeg har fisket siden jeg kunne løfte en fiskestang.Jeg fisker efter alt med finner men mest karpe/medefiskeri i sommerhalvåret og geddefiskeri om vinteren. Jeg sidder i bestyrelsen i Randers sportsfiskerklub.Nogle af mine pr. rekorder:Aborre 2 025 kg - Gedde 12 2 kg - Sandart 3 325 kg - Skalle 1 207 kg - Skælkarpe 9 25 kg - Spejlkarpe 9 25 kg - Suder 3 1 kg - og mange flere.....