Gudenåen (Langesø – Svostrup)

Dette stræk af Gudenåen er på ca. 8 km. incl. Sminge sø. Det starter ved Ringvejsbroen øst for Silkeborg og slutter ved Svostrup. Fiskeri må kun finde sted på den vestlige bred. Åens bredde varierer fra 30-50 m. og dybden er sjældent mere end 1,5 meter. Selve Sminge sø er generelt lavvandet, men med dybder op til 7 meter ved indløbet. Forfodring forbudt. Fiskeret: Silkeborg Fiskeriforening. Salg af fiskekort, lokale fredningstider, mindstemål, regler m.v. se Silkeborg Fiskeriforenings hjemmeside på www.silkeborg-fiskeriforening.dk

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jesper Kjeldsen
Kør ad Østre Ringvej mod Århus - ved Ringvejsbroen kan der parkeres. Eller fortsæt til næste vejkryds, hvor der drejes til venstre ad Skærbækvej mod Resenbro. Drej til venstre i rundkørsel og fortsæt over åen, hvorefter der drejes til højre ad Porskærvej mod Svostrup. Der er p-mulighed ved Nebel bæk og ved Svostrup.
Reporter : Jesper Kjeldsen
E-mail : kjeldsenjesper@hotmail.com
Jeg er 31 år og har fisket i Silkeborg søerne i de sidste 20 . Primært efter søernes rovfisk men tidligere også meget medefiskeri. Udover fiskeri på hjemmebanen bliver det også til en del kystfiskeri havfiskeri og en enkelt tur til åen af og til.