Havnø

Her på Mariager Fjords smalleste passage er der en lille vendeplads hvorfra man nemt kan kaste ud i sejlrenden. Til begge sider er der udmærket vadefiskeri. Der kan fanges godt med skrubber på bundsnøre, og det er et fantastisk sted at fange hornfisk i sæsonen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Esben Pedersen
Fra Hadsund køres mod Als. Lige inden Visborg er der skiltet mod Havnø. I svinget ved Havnø Gods køres mod den gamle mølle. Fortsæt ad grusvejen helt ud til vendepladsen. Her er plads til at parkere en enkelt bil. Kører du ikke LandRover eller noget tilsvarende kan det pt. (maj 2003) være en god idé at parkere i rabatten et sted mellem møllen og det næste hus, og så gå det sidste stykke, da det er lidt en tilsnigelse at kalde det en vej.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.