Hesletørv

Det er klart en fordel med waders på denne plads. Sejlrenden går rimelig tæt på land, men der skal vades lidt ud. Fladfiskene ligger på skrænterne til sejlrenden og kan blive meget store. Der kan fanges skrubber på 1-2 kilo. Ved bådfiskeri fiskes på sejlrendens skrænter. Hele indløbet fra Als Odde og 2-3 km ind er fint.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Henrik Nielsen
Kør ad vej 507 (Randers - Hadsund). Ca. 9 km syd for Hadsund drejes mod Havndal. I Havndal køres mod Klattrup og i Klatrup mod Vesterskov Mark/Overgård. I Overgård fortsættes ad Overgårdsvej til den store gård. Fortsæt forbi denne og lige efter det lille stykke skov ved skovkanten køres til venstre langs skoven. Kør ca. 200 meter og hold til højre. Efter ca. 150 meter drejes til venstre mellem skov og gård. Fortsæt ad denne vej til fjorden. 
Reporter : Henrik Nielsen
E-mail : hf.nielsen@adslhome.dk
Hej jeg er 36 år og har fisket siden jeg var 13 år. Jeg dyrker alle former for lovligt fiskeri det være garn ruser og fiskestang blindstange ål osv. Jeg fisker mest i Mariager fjord Revsbæk P&T og Teglværkssøen men besøger også andre kyster fjorde og hav samt P&T. Jeg er medlem af sportsfiskeren.