Hestehoved, Falster

Langt godt stræk på begge sider af fyret specielt sydpå mod Hesnæs. Der er meget varieret bund med sten og blæretang. God plads for vandrende havørreder der her kommer tæt mod land. Der er dybt og iltrigt vand tæt til kysten, således at der om sommeren kan bedrives et godt fluefiskeri efter havørreder. Forår og efterår fanges bedst på aflange og langtkastende blink, da ørreden her trækker rundt længere ude ved ålegræsbælterne. Der er en del rullesten og stærk strøm, så pas på ved vadning. Østlig vind forringer fiskeriet.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :John Testroote
Ad vej E47/E55. I afkørsel 43 drejes af mod Stubbekøbing. I Stubbekøbing drejes til venstre ad vej 271 mod Stubbekøbing. Der fortsættes mod Næsgård.Fra Næsgård til højre ad mindre veje tril Åstrup og herfra til Moseby. Fortsæt gennem Moseby og kør mod Kortselitse Østerskov. I det store sving (hvor vejen drejer mod Hesnæs) fortsættes ligeud ad skovvej (Fyrvej). Fortsæt lige ud ad denne gennem skoven. Lige før kysten drejer vejen til venstre. Hold til venstre mod Hestehoved fyr hvor der parkeres.
Reporter : John Testroote
E-mail : JTfisker@e-mail.dk
Jeg er født i 1952 dyrker kystfiskeri primært vadefiskeri efter havørred.