Hornbæk Plantage

En udpræget havørred kyst med sten, tang, sand og en masse små rev. Især fiskeriet fra p-pladsen og mod Hornbæk havn kan være særdeles godt året rundt. Der kan til tider være mange fisk, og der forefindes året rundt en hel del regnbue-ørreder. Op til 6 kg er der taget indtil nu, men den var ikke alene!. Mange har set dem og fisket til dem, men de er meget svære.. Er man ikke en meget stabil vader kan en vadestok anbefales, da waders er påkrævet de fleste steder. Men især efterårsfiskeriet kan normalt foregå uden vadning, da fiskene kommer meget tæt på land, og kan i øvrigt være meget store.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Michael Johansen
Fra Helsingør køres imod Hornbæk ad Strandvejen indtil man møder en transformerstation på venstre hånd. Ved denne drejes til højre ind på p-plads og man er på pladsen.
Reporter : Michael Johansen
E-mail : salmon106@hotmail.com
Jeg er en efter sigende bindegal lystfisker der fisker omkring 200 dage om året mest på nordkysten og i Sverige og hovedsagligt efter ørred.