Fjæsing

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Trachinus draco)

Beskrivelse
Et saltvandslevende medlem af aborrefiskene, repræsenteret med to arter i danske farvande. Alle fjæsinger har smukke blå, grønne og gule farver på de normalt sølvfarvede sider. Almindeligt forekommende fisk, der især fanges på krog i farvandet mellem Djursland, Nordsjælland, Læsø og Anholt.Meget velsmagende fisk, som på grund af sin ringe størrelse og giftige pigge imidlertid ikke værdsættes af mange andre end erhvervsfiskere.

Fangstmetode
Fjæsingen, der sjældent bliver større end 40 cm, er kendt for sine tre forreste pigfinnestråler, som er giftige. Stik giver i bedste fald smerte og hævelser af det stukne område – i værste fald feber og opkastning. Farlig for små børn og gamle mennesker, hvis immunsystem er svækket.Fjæsingen lever på lav sandbund, hvorfor den ofte tages som bifangst under fiskeri efter fladfisk. Mange stik høstes af badegæster, som uforvarende træder på fiskene. Efter et stik opbygger kroppen antistof mod giften.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.