Langsodde

Langsodde strækker sig langt ud i Mariager fjord. Øst siden af odden ind mod Kielstrup sø udløb. En del ålegræs, men vadefiskeri vanskeliggøres af at bunden mange steder er meget blød, så der skal vades med forsigtighed. Vest siden af odden helt over til Krogen er et rigtig godt stræk med muslingebanker og ålegræs. Et stræk der fisker rigtig godt. HUSK ! FREDNING VED UDLØBET AF KIELSTRUP SØ 16. november til 15. januar.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Brian Thomsen
Ad vej 541 (Hobro-Hadsund). Drej fra ad Kielstrupvej. Fortsæt ad Karlshøjvej og ad Lånhusvej. Parkering ved Kielstrup søs udløb.
Reporter : Brian Thomsen
E-mail : lystfiskeri@tiscali.dk
Jeg er årgang 1964 og fisker mest i Mariager fjord Limfjorden Sønderup å og Gudenåen. Jeg fisker mest med spin og er inden for de sidste par år er jeg begyndt med flue. Jeg har båd sammen med en kammerat og når vi kan tage os sammen er vi gerne ude og fange fladfisk. Har du fangstrapporter fra de pladser hvor jeg er lokalrapportør så send mig en E-mail så ligger jeg dem på nettet. Vi ses der ude. KNÆK OG BRÆK