Lufthavnen

Vest på starter lufthavnsterrænet hvor især Horsemyre Odde er en flittigt benyttet fiskeplads. Strækningen består af mange store sten og sandrev i vandet og tusindvis af rullesten på stranden. Til højre for den stejle trappe ligger der en stor sten ca. 65 meter ude. Skidteper: her fra og nedover er der et kanonfiskeri. Afprøv også bugten da der her ofte går fisk. Fortsæt ud til sengedynen som er den store sten man kan se fra trappen mod højre. Fint fluevand. Husk fredningen på farvede fisk frem til den 1. Marts. Fredning fra den 16/9-16/1.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Bob Hampe
Kør ud af Rønne mod Aakirkeby. Ved den sidste rundkørsel drejes til højre første gang. Vejen man kommer ud på hedder Sønderlandevej. Kør mod Arnager og drej til højre ind mod Arnager by. Drej til højre ind til røgeriet forbi og lige ud. Følg denne grusvej hele vejen ud til trappen. Kør pænt da dette er en privat vej.
Reporter : Bob Hampe
E-mail : bobrikke@mail.dkelemail.dk
Jeg er 34 år og en ivrig lystfisker som fisker efter alt der bevæger sig i vandet.Om vinteren er det havørred sommer er det gedder og ål og det som man ellers fanger i sommermånederne. Har man lyst til at besøge Bornholm for at fiske kan man kontakte mig på ovenstående adresse og mobil så viser jeg lidt rundt på øens fiskepladser da jeg til daglig er guide på Bornholm.Man kan også få fat i mig på mail:bobrikke@mail.dk .hvis man ikke kan på mail.dkskal man prøve email.dk.Der vil i løbet af efteråret komme en hjemme side fra mig der vil omhandle fiskeriet rundt om bornholm både sø kyst og moser.Dette bliver lavet i samarbejde med fiske venner samt fiskeklubben ædelfisken.