Pirketur ved Bornholm

Af: Bob Hampe |
18/08/2002

Torsdag aften ringede John Alias the Butler om vi skulle tage en tur på havet for at se om der var nogle torsk. En frisk vind fra nord gjorde det vanskeligt at ligge på et område og fiske da vi fisker efter dybder hvor torsken står. Det vil sige at vi bruge ikke ekkolod da det andet er sjovere. Men vi tog ud ved lufthavnen fra Rønne havn. Det blev til et par pæne torsk og nogle sild. Vi sad lidt da stangen gav et ryk. Og lidt senere kunne vi lande en torsk på 3 kilo – pæn torsk. Vi vil gerne fange nogle af de store men det kommer vel nok en dag.