Marjatta, Præstø Fjord

Marjatta ligger ca. 500 meter nord for Gl. Tappernøje ved den gamle Præstø-Fakse landevej. Der er et indhegnet engområde hvor der går kvæg som ikke må forstyrres. Benyt waders da der er lavvandet i fjorden. Godt fiskeri på det lave vand nordpå fra Marjatta og til fredningszonen ved bækkens udløb. (Fra Marjatta og ca. 200 meter nordpå). I solskinsvejr om foråret kan der være en del ørreder på det lave vand. Godt fiskeri efter havørreder allerede når isen bryder op. Der er mulighed for havørreder i den grove kaliber. På Ledas Grund som ligger næsten midt ude i fjorden er der blevet taget en havørred på 17,5 kilo.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Eddy Bastholm
Fladså Kommune opretter i år (ca. 01-06-2002) en plads ca. 500 meter syd for Gl. Tappernøje hvor det skulle være muligt at søsætte små-joller, gummibåde, kanoer og kajakker på et areal af ca. 3.000 kvm. Så på dette sted vil der i modsætning til stedet ved Marjatta være gode parkeringsmuligheder. Kør til Tappernøje i lyskrydset (det eneste). Kør mod Nr. Smidstrup og for enden af vejen (4 km.) drejes til venstre og så 500 meter frem.
Reporter : Eddy Bastholm
E-mail : ebastholm@adr.dk
Alder: årgang 19 51 Fisket siden 1956 (1 ål på 750 g. i Gudenåen)Er all-round fiskerog har egen tupperware-bøtte (Futte) m.hjælpemotor.NB! i er velkomne til at sende fangstrapporter til mig så bringer jeg dem videre. Til alle, HUSK nu FREDNINGSBESTEMMELSERNE når der er vandløb i nærheden..