Nørreå v/Ålum

Nørreåen ved Ålum huser en velvoksen bestand af gedder. Gedder på 10 kg er fanget, men der er naturligvis flest små gedder. Geddefiskeriet kan foregå både med spinner, wobler eller blink, men spinfisket agnfisk har også vist sig ganske effektivt. Som noget nyt har det vist sig at der også kan fanges sandart på stykket. Jeg har selv indenfor de sidste 2 år fanget 2 sandart på 55 – 60 cm. Det er vel at mærke fisk der er taget som bifangst under geddefiskeri hvor der er brugt “geddeskaller” som agn. Sandart foretrækker normalt mindre agnfisk. Selve åen er 8-10 m bred med jævn strøm. Dybden varierer omkring 1½ – 3m. Der er tendens til at gedderne står i kanten af strømmen – gerne i skjul ved vegetationen. Altså lige efter “bogen”. Fiskeriet er delvis frit, men Randers Sportsfisker Klub har stykket på Nordsiden af åen opstrøms broen ved Ålum.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jan Hyllested
Følg Gl. Viborgvej fra Randers indtil Ålum og drej i byen t.v.mod Vester Alling. Efter få hundrede meter kommer man til åen, hvor man kan parkere ved broen eller endnu bedre på det gamle brofundament lige nedstrøms broen.
Reporter : Jan Hyllested
E-mail : fiskejan@oncable.dk
Jeg er 42 år og har fisket siden 10 års alderen.Jeg fisker efter alt med finner men især geddefiskeriet står mit hjerte nært. Jeg fisker meget i Gudenåen ved Randers men også havørrederne og laksene i Gudenåen ved Ulstrup trækker.Også havfiskeriet på det Gule Rev har min store interesse.Jeg har lavet klubblad for Randers Sportsfisker Klub siden 1988 og har i de sidste år også lavet klubbens hjemmeside.Nogle af mine bedste fisk er følgende: Gedde 12 0 kg - Torsk 20 0 kg - Gudenålaks 8 0 kg - Kystørred 6 3 kg - Aborre 1 4 kg - Sandart 5 85 kg - Karpe 5 5 kg - Helt 1 3 kg Ål 1 475 kg - Brasen 3 4 kgI dagligdagen er jeg ansat ved Randers kommune som spildevandsoperatør så også her er vand en del af mit liv..