Sandart

Af: Steen Ulnits |
01/09/2002

Latinske Navn
(Lucioperca lucioperca)

Beskrivelse
En stor og meget velsmagende fisk, som kan veje op til godt 10 kg. Fisk over 5 kg er dog relativt sjældne. Sandarten trives – modsat gedden – godt i store og uklare søer, idet den i vid udstrækning bruger sin lugtesans til at lokalisere føden med.Sandarten bruges derfor ofte til at “rydde op” i uklare søer, hvor gedden har måttet opgive at holde bestanden af skidtfisk nede.Sandarten er en langsom og lyssky fisk, som bruger sin gode lugtesans og sit veludviklede natsyn til at jage med. Af samme årsag er fiskeriet ofte bedst i skumringen og i de lyse sommernætter.Gydningen sker normalt i maj måned, hvor fiskene samles over stenet bund på lavt vand.

Fangstmetode
Sandarten fiskes gerne med naturlig agn i sommerhalvårets uklare vand, hvor fiskene ikke kan se, men stadig lugte – og med kunstagn, når frosten har klaret søerne op inden vinterens islæg.Levende skaller og karusser fisket på flåd i den rette dybde eller trukket langsomt efter en båd fanger godt. Sandartens sindige jagtfacon og veludviklede lugtesans gør i det hele taget naturlig agn til den absolutte topscorer.Af samme årsag fanges der ikke ret mange sandarter på spin og da i regelen kun på jigs fisket hen over bunden. Sandarten har brug for tid til at opspore sit bytte og nappe lidt i det før det endelige hug. Dertil er spindefiskerens kast normalt for korte.En wobler trukket efter båd er derfor den foretrukne agn. Rødhvide woblere har mange sandarter på samvittigheden.

Fredning
1/5 – 31/5 i ferskvand.

Mindstemål
50 cm. i ferskvand.

Opdateret 15.02.2023