Øgavl

Strækket Smøremosen rundt Øgavl byder på fint fiskeri, men waders er her en forudsætning. Mod øst nedenfor skrænten bliver det forholdsvis hurtigt dybt. Men når man kommer rundt campingpladsen overfor Maegårds Odde, bliver der meget lav-vandet ud mod en forholdsvis brat overgang til den dybe rende, hvorfor der her skal vades varsomt. Bundforholdene er udpræget blød sandbund med pletter af blæretang og ålegræs. Fangstmulighederne er som for Maegårds Odde, og pladsen benyttes ofte af fluefiskere som skifter mellem de to pladser for at opnå ideelle vindforhold. Et langt fiskestræk fra parkering ved Smørremosen og nordpå til campingpladsen ved Øgavl.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Lars Søgaard
For enden af Brovejen som fører til Thurø drejes til venstre ud på Bergmannsvej denne følges gennem Thurø by og rundt svinget ved kroen hvor den skifter navn til Tuborgvej. Fra Tuborgvej drejes til venstre ud på Søndervej. Fortsæt gennem førstkommende kryds ad Gyldenstensvej ind i skoven hvor der kan parkeres. Fiskeriet foregår mod nord, hele vejen op til Øgavl og campingpladsen.
Reporter : Lars Søgaard
E-mail : tasnuki@hotmail.dk
Ingen beskrivelse endnu