Ørndrup/Mågerodde

Fjorden slår sig også her i små bugter til både højre og venstre. I bugterne er der meget (og til tider irriterende) ålegræs, mens det ud imod spidserne tiltager med muslingebanker og sten. Fiskene går her meget tæt på land, og man overraskes ofte af springende fisk. Fiskeriet synes også her bedst når vandet er let riflet. Der er en god vanddybde, og man kan variere sit fiskeri med både spinne-og fluestang. Simple orange fluer har her givet fisk uanset årstid.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra A-26 køres op på Næssundvej(545) mod Neessund. Kør ca. 15 km og lige inden Hvidbjerg drejes til højre ad Vestmorsvej. Følg vejen indtil du har Blåborgvej på venstre hånd. Her drejer du og kører lige gennem Rakkeby og vejen bliver i forlængelse nu til Ørndrupvej. Kort efter drejes til højre ad Ørndrupmark. Efter et par sving har du Dyrehavevej på venstre side. En grusvej der går lige ned til vandet. Der er gode parkeringsforhold. Ti meter fra vandet.....
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.