Pomlerende

Her er dybt vand tæt mod land, og bunden er perfekt til fiskeri efter havørreder. Sandet bund med små og store sten. Vegetationsbælter, badekar og små muslingerev. Pladsen kaster af og til rigtig store havørreder af sig (op til 10 kilo) samt muligheder for fangst af laks. Bedste agn er nok lange tobislignende og langtkastende blink. Waders er en fordel da det ofte kan betale sig at vade 5-10 meter ud, og kaste lange kast. Pladsen fisker godt stort set hele året og i alle vindretninger. Dog kan nordlige vinde og vestgående strøm give uklart vand grundet udvaskning af kalk fra klinten. Bedste fiskeri i de perioder hvor vandet har været grumset og klarer op (når vinden har været i nord og drejer til anden retning). På strækket mod venstre langs kysten er der også rigtig gode pladser. Om sommeren er fiskeriet efter havørreder bedst fra sen aften til tidlig morgen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
Fra motorvej E47/E55 køres mod Stege på Møn. Fra Stege køres ad vej 287 mod Sønderby/Magleby. Lidt efter Borre drejes til venstre mod Liselund ad Liselundvej. Efter ca. 700 meter følges Liselundvej mod højre i byen Ålebæk. Cirka 1 km før Liselund drejes til venstre mod Pomlerende ad Lilleskovvej, og efter 300 meter til højre ad Pomlevej. Fortsæt ca. 150 meter med skoven på venstre hånd og find parkeringsmulighed hvor vejen drejer til højre. Her fra spadseres gennem skoven (langs med skoven) ca. 250 meter til kysten.
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.