Rærup

Vadefiskeri. Spinne og fluefiskeri efter havørred. Fiskeri med flåd og orm m.m. efter havørred, og bundsnøre efter fladfisk fra stendæmningen mod Øst. I perioder kan der være mange hornfisk. Meget vekslende bund med ålegræs, muslingebanker og enkelte store badekar. Generelt meget dybt op til 10 m. i “kastet”, da man er tæt på sejlrenden. Fiskeriet foregår både mod Øst – langs “dæmningen” hen mod Nordjyllandsværket og mod vest. PAS PÅ VED HØJVANDE, da der kan være meget dybt ved dæmningen, og der er mange store sten i vandet langs dæmningen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Palle Bachmann
Rærup er en lille flække tæt vest for Nordjyllandsværket (Elsam). Ligger på strækningen Aalborg (tæt på motorvejsafkørslen mod Vodskov) mod Hals. Fra Aalborg køres nord mod Fredrikshavn og drejes af ved motorvejsafkørslen mod Vodskov/Hals. På vejen mod Vodskov ca. 0,5 km fra afkørslen (før tankstationen) drejes til højre mod syd af Rærupvej. Denne vej fører til Limfjorden. Der er et lille "fiskerleje" hvor man kan placere bilen.
Reporter : Palle Bachmann
E-mail : pb@home4.gvdnet.dk
Allround lystfisker :Kyst å sø fra båd og P&T m.m.Fisker mest med spin og medefiskeri samt "pirkefiskeri". Medlem af :"Snøren" - Gug/Aalborg : Havfiskeri"Pirken" - Alborg : Å/havfiskeri m.m."Sæby Å " - Sæby : Å fiskeri"Voer/Gerå - Å fiskeriFisker meget efter havørred i :Voer/Gerå -er lokalrapportør i noget af denne forenings fiskevand.Meget af fiskeriet i Voerå/Gerå er i følge med medlemmer. Sæby å Lekenfelt å samt Ryå.Fisker ligeledes meget på kysten (efter havørred/hornfisk)omkring Limfjorden ved Aalborg og Marriagerfjord.Specielt i perioden fra Dec. til April.Jeg har egen båd som benyttes når der er godt vejr både til havs i fjorde samt på søer.